สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
  • perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ
 

ประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test :NT

สตเมือ : 28 ก.พ. 2567 เวลา 14:07 น. IP: 1.0.236.115
รหเือ

 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ผอ.เทพวิมล โคตรตาแสง ประธานสนามสอบโรงเรียนบ้านโนนกุง ตรวจเยี่ยมความพร้อมในกการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test :NT) ของนักเรียนชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2566 ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน และ ข้อความ