สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
 • perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ
 
 

บุคลากร ผู้บริหาร

ดร.สท้าน วารี

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

ดร.ชรินดา พิมพบุตร

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

ดร.นันท์ปภัทร บรรณ์ติเจริญโชติ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

นางสาวรัญญ์สิรินทร์ ธีราภัทรคุณางกูร

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

นางญาณิชศา โชติธนผล

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

นางนิราตรี รักษาภักดี

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางอรัญญา แสนสีแก้ว

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นายนพดล วงศ์กาฬสินธ์ุ

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

นายวัชรพงษ์ ภูยางสิม

ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นางนิราตรี รักษาภักดี

รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางนรินภัคทร์ เวชกูล

รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางสาววารุณี บารมี

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

นางพินทุมดี เหล่ากว้าง

ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี

นายวิษณุ สุวรรณไตรย์

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กลุ่มบุคลากร
[ ผู้บริหาร ] [ กลุ่มอำนวยการ ] [ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มนโยบายและแผน ] [ กลุ่มบริหารงานบุคคล ] [ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ] [ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ] [ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ] [ กลุ่มกฎหมายและคดี ] [ หน่วยตรวจสอบภายใน ] [ ลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างชั่วคราว ]

ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร

+(042) 970 131 แฟกซ์ (042) 970 134
sakonarea1@hotmail.com


ติดต่อเราได้ที่ : 042-970131 | 042-970134
หน่วยงานภายใน
 • กลุ่มอำนวยการ
 • กลุ่มนโยบายและแผน
 • กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 • กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและสารสนเทศ
 • กลุ่มกฎหมายและคดี

 • กลุ่มบริหารงานบุคคล
 • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 • หน่วยตรวจสอบภายใน
 • กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • จำนวนผู้เข้าชม
  Free-counter-plus.com