สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
 • perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ
     
 
 

ดร.โชติกา กุณสิทธิ์


โพสต์โดยดร.โชติกา กุณสิทธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

ทะเบียนและผลงานครูปฐมวัยดีเด่นและเป็นต้นแบบด้านการจัดประสบการณ์โครงงานวิทย์ฯ
ทะเบียนข้อมูลและเผยแพร่ผลงานครูปฐมวัย ครูดีเด่นและเป็นต้นแบบด้านการ[1 พ.ย. 2566]
วันที่โพสต์ 1 พ.ย. 2566 โดย ดร.โชติกา กุณสิทธิ์
อ่าน 116 ครั้ง

มาตรการฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้
มาตรการฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษ[26 มิ.ย. 2565]
วันที่โพสต์ 26 มิ.ย. 2565 โดย ดร.โชติกา กุณสิทธิ์
อ่าน 4368 ครั้ง

สรุปผล นิเทศติดตามประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์โควิค19
สพป.สกลนคร เขต 1 โดย ผอ. สพป.สกลนคร เขต 1 รองผอ. สพป.สกลนคร เขต 1 และคณะศึกษานิ[7 ต.ค. 2564]
วันที่โพสต์ 7 ต.ค. 2564 โดย ดร.โชติกา กุณสิทธิ์
อ่าน 949 ครั้ง

เว็บไซต์ ศน.โชติกา กุณสิทธิ์
ติดตามความเคลื่อนไหวทางการศึกษาได้ที่ เว็บไซต์ ht[22 ม.ค. 2564]
วันที่โพสต์ 22 ม.ค. 2564 โดย
ดร.โชติกา กุณสิทธิ์
อ่าน 968 ครั้ง

นิเทศ ติดตามการดำเนินการสอบวินิจฉัย ป.3 ป.6 และ ม.3
รองผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 พร้อมด้วยประธานศูนย์เครือข่าย และศึกษานิเทศก์ประ[22 ม.ค. 2564]
วันที่โพสต์ 22 ม.ค. 2564 โดย ดร.โชติกา กุณสิทธิ์
อ่าน 1192 ครั้ง

นิเทศ ติดตามการดำเนินการทดสอบวินิจฉัยการอ่านภาษาไทย ปีการศึกษา 2563
นิเทศ ติดตามการดำเนินการทดสอบวินิจฉัย การอ่านออกเสียงและการอ่านรู้เร[9 ม.ค. 2564]
วันที่โพสต์ 9 ม.ค. 2564 โดย ดร.โชติกา กุณสิทธิ์
อ่าน 820 ครั้ง

นิเทศ กำกับติดตามโครงการโรงเรียนสุจริตประจำปี 2563
วันที่ 17-20 สิงหาคม 2563 ได้นิเทศติดตามการด าเนินงานโครงการเสริมสร้าง คุณธร[24 ส.ค. 2563]
วันที่โพสต์ 24 ส.ค. 2563 โดย ดร.โชติกา กุณสิทธิ์
อ่าน 1413 ครั้ง

นิเทศการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ของสถานศึกษาช่วง Covid19
การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของสถานศึกษาในช่ว[16 มิ.ย. 2563]
วันที่โพสต์ 16 มิ.ย. 2563 โดย ดร.โชติกา กุณสิทธิ์
อ่าน 1471 ครั้ง

นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ภายใต้สถานการณ์ Covid-19
นิเทศโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาห้วยยาง-พังขว้าง[25 พ.ค. 2563]
วันที่โพสต์ 25 พ.ค. 2563 โดย โชติกา กุณสิทธิ์
อ่าน 1010 ครั้ง

COVID-19 กับเด็กปฐมวัย
<a href="https://bit.ly/2Wtxydf บทสรุปผลกระทบต่อเด็กปฐมวัยและวิธีปฏ[6 พ.ค. 2563]
วันที่โพสต์ 6 พ.ค. 2563 โดย โชติกา กุณสิทธิ์
อ่าน 1375 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 1 หน้า


 

ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร

+(042) 970 131 แฟกซ์ (042) 970 134
sakonarea1@hotmail.com


ติดต่อเราได้ที่ : 042-970131 | 042-970134
หน่วยงานภายใน
 • กลุ่มอำนวยการ
 • กลุ่มนโยบายและแผน
 • กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 • กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและสารสนเทศ
 • กลุ่มกฎหมายและคดี

 • กลุ่มบริหารงานบุคคล
 • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 • หน่วยตรวจสอบภายใน
 • กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • จำนวนผู้เข้าชม
  Free-counter-plus.com