สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
 • perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ
     
 
 

กลุ่มนโยบายและแผน


โพสต์โดยกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)โต๊ะเรียน -เก้าอี้เรียน
วันที่โพสต์ 28 พ.ค. 2567 โดย ชนานัญ วังศรี
อ่าน 60 ครั้ง

แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้ง
วันที่โพสต์ 31 ต.ค. 2566 โดย ชนานัญ วังศรี
อ่าน 924 ครั้ง

ปร.4-5-6 ปรับ Factor F ใหม่ สำหรับตั้งงบปี 67

วันที่โพสต์ 26 ก.ย. 2566 โดย ชนานัญ วังศรี
อ่าน 5564 ครั้ง

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่โพสต์ 28 มิ.ย. 2566 โดย Admin
อ่าน 564 ครั้ง

ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกาา (DMC) ปีการศึกษา 2566
ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2566
วันที่โพสต์ 21 มิ.ย. 2566 โดย ชนานัญ วังศรี
อ่าน 639 ครั้ง

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่โพสต์ 27 เม.ย. 2566 โดย ชนานัญ วังศรี
อ่าน 1395 ครั้ง

แผนพัฒนาการศึกษาปี 2566 - 2570

วันที่โพสต์ 7 ก.พ. 2566 โดย ชนานัญ วังศรี
อ่าน 3052 ครั้ง

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

วันที่โพสต์ 17 ม.ค. 2566 โดย ชนานัญ วังศรี
อ่าน 8585 ครั้ง

แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
วันที่โพสต์ 5 ม.ค. 2566 โดย ชนานัญ วังศรี
อ่าน 5068 ครั้ง

แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ปี ๒๕๖๖
เผยแพร่เอกสารแแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดก
วันที่โพสต์ 11 ต.ค. 2565 โดย ชนานัญ วังศรี
อ่าน 1300 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 3 หน้า

บุคลากร
นางสาววารุณี บารมี
ผู้อำนวยการกลุ่ม
นางสาววณัชวรรณ ชุมปัญญา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายจีรวัตร อรสินทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (พนักงานราชการ)
นางสาวชนานันท์ วังศรี
เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร

+(042) 970 131 แฟกซ์ (042) 970 134
sakonarea1@hotmail.com


ติดต่อเราได้ที่ : 042-970131 | 042-970134
หน่วยงานภายใน
 • กลุ่มอำนวยการ
 • กลุ่มนโยบายและแผน
 • กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 • กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและสารสนเทศ
 • กลุ่มกฎหมายและคดี

 • กลุ่มบริหารงานบุคคล
 • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 • หน่วยตรวจสอบภายใน
 • กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • จำนวนผู้เข้าชม
  Free-counter-plus.com