สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
  • perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ
 

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สพป.สกลนคร เขต 1

สตเมือ : 10 ส.ค. 2564 เวลา 16:18 น. IP: 10.10.0.215
รหเือ

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สพป.สกลนคร เขต 1

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

 

หน่วยตรวจสอบภายใน  

 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 

 กลุ่มกฎหมายและคดี

 

 กลุ่มนโยบายและแผน

 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

ูสต : Admin (อดมิ)
: 2388