สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
  • perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ
 

มาตรฐานและหลักเกณฑ์การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2562

สตเมือ : 5 ก.ค. 2563 เวลา 15:00 น. IP: 1.4.224.147
รหเือ

 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2562

<p><iframe src="https://drive.google.com/file/d/1dorT-zmjFCnkMXPt3gKL4pBG0AT6FeW-/preview" width="640" height="480"></iframe></p>

 

 

ูสต : Admin (อดมิ)
: 3605