สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
  • perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ
 

กิจกรรมสัปดาห์"วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน"

สตเมือ : 28 ก.พ. 2567 เวลา 13:43 น. IP: 1.0.236.115
รหเือ

 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนบ้านโนนกุงจัดกิจกรรมสัปดาห์"วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน" โดยให้ความรู้กับนักเรียนบริเวณหน้าเสาธง การวาดภาพระบายสี และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับทุกกลุ่มสาระฯ โดยมุ่งหวังให้นักเรียนตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และปฏิบัติตามกฎจราจรมากขึ้น อันจะส่งผลให้อัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนลดลง ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และ ข้อความ