สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
 • perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ
     
 
 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา


โพสต์โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

สื่อแนวทางการดำเนินการป้องกัน " การบูลลี่ในสถานศึกษา "
สื่อแนวทางการดำเนินการป้องกัน " การบูลลี่ในสถานศึกษา " คลิก >>>


วันที่โพสต์ 16 ม.ค. 2567 โดย Pakapohn KSS
อ่าน 84 ครั้ง

เกียรติบัตรการแข่งขันทักษะวิชาการ กพด. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
คณะกรรมการกลาง และกรรมการตัดสิน
วันที่โพสต์ 11 ส.ค. 2566 โดย นายจักรพงษ์ อนุอัน
อ่าน 659 ครั้ง

เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน กิจกรรมสถานศึกษาดี
เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน กิจกร
วันที่โพสต์ 28 พ.ย. 2565 โดย Pakapohn
อ่าน 3029 ครั้ง

แนวทางการเยี่ยมบ้านนักเรียน
แนวทางการเยี่ยมบ้านนักเรียน
วันที่โพสต์ 1 พ.ย. 2565 โดย Pakapohn KSS
อ่าน 3725 ครั้ง

แนวทางการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ตั้งครรภ์

วันที่โพสต์ 6 ต.ค. 2565 โดย Admin
อ่าน 1217 ครั้ง

คู่มือการคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ

วันที่โพสต์ 25 ส.ค. 2565 โดย Admin
อ่าน 629 ครั้ง

คู่มือแนวทางการดำเนินการรับนักเรียน

วันที่โพสต์ 10 มิ.ย. 2565 โดย gear65
อ่าน 4132 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 3 หน้า

บุคลากร
นางอรัญญา แสนสีแก้ว
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ดร.อรรฆเดช ภูกันดาน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
นางวริญทิพย์ เครือทองศรี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวจุฑามาศ อิศระภิญโญ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวจุรีพร แสนนาม
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นายชยพล สุมังคะ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายจักรพงษ์ อนุอัน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวภคพร เกษมสานต์
นักจิตวิทยา (พนักงานราชการ)
นายยุทธศักดิ์ อุส่าห์
เจ้าหน้าที่ลูกเสือ

 

ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร

+(042) 970 131 แฟกซ์ (042) 970 134
sakonarea1@hotmail.com


ติดต่อเราได้ที่ : 042-970131 | 042-970134
หน่วยงานภายใน
 • กลุ่มอำนวยการ
 • กลุ่มนโยบายและแผน
 • กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 • กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและสารสนเทศ
 • กลุ่มกฎหมายและคดี

 • กลุ่มบริหารงานบุคคล
 • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 • หน่วยตรวจสอบภายใน
 • กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • จำนวนผู้เข้าชม
  Free-counter-plus.com