สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
 • perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ
     
 
 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์


โพสต์โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบำนาญ ปี 2566

วันที่โพสต์ 11 ม.ค. 2567 โดย Admin
อ่าน 583 ครั้ง

รายงานประจำเดือนจากระบบ New GFMIS Thai ส่งสตง. ประจำเดือนธันวาคม 2566
รายงานประจำเดือนจากระบบ New GFMIS Thai ส่งสตง. ประจำเดือนธันวาคม 2566
วันที่โพสต์ 10 ม.ค. 2567 โดย นางสาวอัญชรี มุงวงษา
อ่าน 115 ครั้ง

รายงานประจำเดือนจากระบบ New GFMIS Thai ส่งสตง. ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566
รายงานประจำเดือนจากระบบ New GFMIS Thai ส่งสตง. ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566
วันที่โพสต์ 12 ธ.ค. 2566 โดย นางสาวอัญชรี มุงวงษา
อ่าน 240 ครั้ง

รายงานประจำเดือนจากระบบ New GFMIS Thai ส่งสตง. ประจำเดือนตุลาคม 2566
รายงานประจำเดือนจากระบบ New GFMIS Thai ส่งสตง. ประจำเดือนตุลาคม 2566
วันที่โพสต์ 13 พ.ย. 2566 โดย นางสาวอัญชรี มุงวงษา
อ่าน 227 ครั้ง

ปริมาณงานเพื่อจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
7.6C การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
วันที่โพสต์ 16 ต.ค. 2566 โดย มณีรัตน์ อุปลี
อ่าน 639 ครั้ง

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ 30 ก.ย.2566
การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ 30 ก.ย.2566
วันที่โพสต์ 16 ต.ค. 2566 โดย นางสาวอัญชรี มุงวงษา
อ่าน 367 ครั้ง

รายงานประจำเดือนจากระบบ New GFMIS Thai ส่งสตง. ประจำเดือนกันยายน 2566
รายงานประจำเดือนจากระบบ New GFMIS Thai ส่งสตง. ประจำเดือนกันยายน 2566
วันที่โพสต์ 15 ต.ค. 2566 โดย นางสาวอัญชรี มุงวงษา
อ่าน 326 ครั้ง

รายงานข้อมูลเงินรายได้สถานศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
รายงานข้อมูลเงินรายได้สถานศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่โพสต์ 22 ก.ย. 2566 โดย นางสาวอัญชรี มุงวงษา
อ่าน 1043 ครั้ง

รายงานประจำเดือนจากระบบ New GFMIS Thai ส่งสตง. ประจำเดือนสิงหาคม 2566
รายงานประจำเดือนจากระบบ New GFMIS Thai ส่งสตง. ประจำเดือนสิงหาคม 2566
วันที่โพสต์ 13 ก.ย. 2566 โดย นางสาวอัญชรี มุงวงษา
อ่าน 507 ครั้ง

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
วันที่โพสต์ 10 ส.ค. 2566 โดย อุษณีย์ บุตรงาม
อ่าน 283 ครั้ง

รายงานประจำเดือนจากระบบ New GFMIS Thai ส่งสตง. ประจำเดือนกรกฎาคม 2566
รายงานประจำเดือนจากระบบ New GFMIS Thai ส่งสตง. ประจำเดือนกรกฎาคม 2566
วันที่โพสต์ 10 ส.ค. 2566 โดย นางสาวอัญชรี มุงวงษา
อ่าน 329 ครั้ง

รายงานประจำเดือนจากระบบ New GFMIS Thai ส่งสตง. ประจำเดือนมิถุนายน 2566
รายงานประจำเดือนจากระบบ New GFMIS ส่งสตง. ประจำเดือนมิถุนายน 2566
วันที่โพสต์ 13 ก.ค. 2566 โดย นางสาวอัญชรี มุงวงษา
อ่าน 319 ครั้ง

แบบฟอร์มเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรและเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับรักษาพยาบาล
แบบฟอร์มเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรและเบิกสวัสดิการเกี่ยวกั
วันที่โพสต์ 30 มิ.ย. 2566 โดย อุษณีย์ บุตรงาม
อ่าน 666 ครั้ง

แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ พ.ศ.2566

วันที่โพสต์ 28 มิ.ย. 2566 โดย Admin
อ่าน 281 ครั้ง

รายงานประจำเดือนจากระบบ New GFMIS Thai ส่งสตง. ประจำเดือนพฤษภาคม 2566
รายงานประจำเดือนจากระบบ New GFMIS Thai ส่งสตง. ประจำเดือนพฤษภาคม 2566
วันที่โพสต์ 14 มิ.ย. 2566 โดย นางสาวอัญชรี มุงวงษา
อ่าน 320 ครั้ง

รายงานประจำเดือนจากระบบ New GFMIS Thai ส่งสตง. ประจำเดือนเมษายน 2566
รายงานประจำเดือนจากระบบ New GFMIS ส่งสตง. ประจำเดือนเมษายน 2566
วันที่โพสต์ 12 พ.ค. 2566 โดย นางสาวอัญชรี มุงวงษา
อ่าน 335 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุ
วันที่โพสต์ 2 พ.ค. 2566 โดย นางสาวอัญชรี มุงวงษา
อ่าน 342 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 10 หน้า

บุคลากร
นางนรินภัคทร์ เวชกูล
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นางสาววิไลลักษณ์ ศิริขันธ์
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางมณีรัตน์ อุปลี
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวนิตติญา ศิริจันทพันธ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวอัญชรี มุงวษา
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางอรทวี วงศ์กาฬสินธุ์
นักวิชาการเงินและบัญชี
นายภีรมิต ประพันธ์
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวเปี่ยมพร ชลพันธ์
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางฐิติมา ชัยบิล
เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด
นางสาวอุษณีย์ บุตรงาม
เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร

+(042) 970 131 แฟกซ์ (042) 970 134
sakonarea1@hotmail.com


ติดต่อเราได้ที่ : 042-970131 | 042-970134
หน่วยงานภายใน
 • กลุ่มอำนวยการ
 • กลุ่มนโยบายและแผน
 • กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 • กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและสารสนเทศ
 • กลุ่มกฎหมายและคดี

 • กลุ่มบริหารงานบุคคล
 • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 • หน่วยตรวจสอบภายใน
 • กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • จำนวนผู้เข้าชม
  Free-counter-plus.com