สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
  • perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ
 

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง ฯ พ.ศ.2562

สตเมือ : 5 ก.ค. 2563 เวลา 14:48 น. IP: 1.4.224.147
รหเือ

 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒

ูสต : Admin (อดมิ)
: 19672