สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
  • perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ
 

อดีตผู้ช่วยเลขาฯ กพฐ. บรรยายพิเศษ กลยุทธ์การจัดการศึกษา ในการพัฒนาศักยภาพผู้บริห

สตเมือ : 18 ม.ค. 2567 เวลา 18:28 น. IP: 1.20.217.161, 1.20.217.161
รหเือ

อดีตผู้ช่วยเลขาฯ กพฐ. บรรยายพิเศษ กลยุทธ์การจัดการศึกษา ในการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาบรรจุใหม่ของ สพป.สกลนคร เขต 1
.
วันที่ 18 มกราคม 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 นำโดย นายสท้าน วารี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ โดยมี นายนิพนธ์ ก้องเวหา อดีตผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน และบรรยายพิเศษ เรื่อง กลยุทธ์การบริหารจัดการสถานศึกษา ณ ห้องประชุมไทสกล อาคารนิเทศ ชั้น 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
.
ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าว จัดขึ้นในวันที่ 18 – 19 มกราคม 2567 เพื่อสร้างความใจบทบาท หน้าที่ และมีภาวะผู้นำในการบริหารสถานศึกษา ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบไปด้วยข้าราชการครูที่ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 19 ราย และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 21 ราย รวม 40 ราย มีวิทยากรพี่เลี้ยงได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการกลุ่มในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และวิทยากรภายนอกมาบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง ภาวะผู้นำทางวิชาการ การเขียนแผนงาน/โครงการต่าง ๆ การเบิกจ่ายงบประมาณศาสตร์แห่งผู้นำของผู้บริหารมืออาชีพ บุคลิกภาพของผู้นำ เป็นต้น
.
ข้อมูลโดย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ภาพและข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์
ภาพทั้งหมด https://photos.app.goo.gl/hKDzx5E9wUpmoeSW9
 

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ