สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
  • perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ
 

รายงานประจำเดือนจากระบบ New GFMIS Thai ส่งสตง. ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

สตเมือ : 12 ธ.ค. 2566 เวลา 15:47 น. IP: 1.20.217.160, 1.20.217.160
รหเือ

รายงานประจำเดือนจากระบบ New GFMIS Thai ส่งสตง. ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

 รายงานประจำเดือนจากระบบ New GFMIS Thai ส่งสตง. ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

ประกอบด้วย

                   1. งบทดลอง

                   2. รายงานสถานะเงินงบประมาณรายจ่าย

                   3. รายงานจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้แผ่นดินของตนเอง

                   4. รายงานเคลื่่อนไหวเงินฝากคลัง

                   5. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน