สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
  • perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ
 

คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2568 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

สตเมือ : 1 ธ.ค. 2566 เวลา 10:58 น. IP: 180.180.34.156, 180.180.34.156
รหเือ

คู่มือการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง