สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
  • perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ
 

ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองสถานศึกษา

สตเมือ : 10 ส.ค. 2564 เวลา 15:37 น. IP: 10.10.0.215
รหเือ

 

ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองสถานศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

ูสต : Admin (อดมิ)
: 3895