สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
  • perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ
 

นิเทศ กำกับติดตามโครงการโรงเรียนสุจริตประจำปี 2563

สตเมือ : 24 ส.ค. 2563 เวลา 14:28 น. IP: 1.0.239.106
รหเือ

วันที่ 17-20 สิงหาคม 2563 ได้นิเทศติดตามการด าเนินงานโครงการเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรมและธรรมาบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีการศึกษา 2563