สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
 • perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ
     
 
 

กลุ่มอำนวยการ


โพสต์โดยกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

สถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่โพสต์ 15 มิ.ย. 2566 โดย Admin
อ่าน 526 ครั้ง

การยกเลิกการใช้สำเนาบัตร ปชช.

วันที่โพสต์ 24 เม.ย. 2566 โดย Admin
อ่าน 2313 ครั้ง

การจัดกิจกรรมช่วงเทศกาลปีใหม่
การจัดกิจกรรมช่วงเทศกาลปีใหม่
วันที่โพสต์ 28 ธ.ค. 2565 โดย Admin
อ่าน 806 ครั้ง

พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๖๕
พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๖๕ ได้ประกาศในรา
วันที่โพสต์ 14 พ.ย. 2565 โดย พรมมา ศิลารักษ์
อ่าน 4023 ครั้ง

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ
แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบร
วันที่โพสต์ 14 ก.ย. 2565 โดย พรมมา ศิลารักษ์
อ่าน 1278 ครั้ง

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 2564

วันที่โพสต์ 9 ก.ค. 2565 โดย Admin
อ่าน 794 ครั้ง

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปี2564

วันที่โพสต์ 10 ส.ค. 2564 โดย Admin
อ่าน 1568 ครั้ง

รายงานความพึงพอใจ ประจำปี 2563

วันที่โพสต์ 10 ส.ค. 2564 โดย Admin
อ่าน 1435 ครั้ง

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ เพื่อรองรับและสนั
วันที่โพสต์ 27 พ.ค. 2564 โดย พรมมา ศิลารักษ์
อ่าน 6691 ครั้ง

การป้องกันและควบคุมสถานการณ์ โควิด-19 สพฐ.

วันที่โพสต์ 16 เม.ย. 2564 โดย Admin
อ่าน 2569 ครั้ง

สมุดโทรศัพท์ ปี2563

วันที่โพสต์ 15 ก.ค. 2563 โดย Admin
อ่าน 2137 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 3 หน้า

บุคลากร
นายนพดล วงศ์กาฬสินธ์ุ
ผู้อำนวยการกลุ่ม
นายพรมมา ศิลารักษ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายนพดล ทีคอโงน
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวดุสิดา พุทธิไสย
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
นางสาว รัตติยา แซ่โค้ว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวสุภาพร กุลนาม
พนักงานธุรการ ส.4
นายสุรชัย โยธานัก
พนักงานธุรการ ส.4
นายทองสุข ศรีหาพุฒิ
พนักงานธุรการ ส.3
นางสาววชิรดา ปานพรม
นักจัดการงานทั่วไป (พนักงานราชการ)
นายวัฒนา โมตา
พนักงานขับรถ
นายพิศาล สุริยะธนัง
พนักงานขับรถ
นายประสิทธิ์ ศรีสว่าง
นักการภารโรง
นางสาววาสนา แสนสามารถ
แม่บ้าน
นางสุดารัตน์ วงสาพาน
แม่บ้าน
นางสาวอุมารินทร์ สอนซ้าย
แม่บ้าน
นายบัญชา โกศล
ยาม
นายไพรัตน์ อามาตรทอง
ยาม

 

ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร

+(042) 970 131 แฟกซ์ (042) 970 134
sakonarea1@hotmail.com


ติดต่อเราได้ที่ : 042-970131 | 042-970134
หน่วยงานภายใน
 • กลุ่มอำนวยการ
 • กลุ่มนโยบายและแผน
 • กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 • กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและสารสนเทศ
 • กลุ่มกฎหมายและคดี

 • กลุ่มบริหารงานบุคคล
 • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 • หน่วยตรวจสอบภายใน
 • กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • จำนวนผู้เข้าชม
  Free-counter-plus.com