สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
 • perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ
     
 
 

ศน.วราลักษณ์ อาจวิชัย


โพสต์โดยศน.วราลักษณ์ อาจวิชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

รวมแบบทดสอบ O-NET พร้อมเฉลย (ย้อนหลัง 3 ปี)
รวมแบบทดสอบ O-NET พร้อมเฉลย (ย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา 2565 2564 และ 2563)
ข้อมูลแบบทดสอบ

วันที่โพสต์ 17 ม.ค. 2567 โดย วราลักษณ์ อาจวิชัย
อ่าน 46 ครั้ง

การแจ้งขอปรับปรุงข้อมูลนักเรียน (5-15 มกราคม 2567)
กรณี มีนักเรียนย้าย "เข้า" หรือ "ออก" จากสถานศึกษา เท่านั้น
กรณี ต

วันที่โพสต์ 11 ม.ค. 2567 โดย วราลักษณ์ อาจวิชัย
อ่าน 47 ครั้ง

ประกาศรายชื่อโรงเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับประถมศึกษา รุ่นที่ 1
หนังสือ สพฐ. เรื่อง ประกาศรายชื่อโรงเรียนในโครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร
วันที่โพสต์ 18 ส.ค. 2566 โดย วราลักษณ์ อาจวิชัย
อ่าน 226 ครั้ง

ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2565 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ค่าสถิติผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2565 ชั้นมัธยมศึกษา
วันที่โพสต์ 18 ส.ค. 2566 โดย วราลักษณ์ อาจวิชัย
อ่าน 195 ครั้ง

ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2565 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ค่าสถิติผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2565 ชั้นประถมศึกษา
วันที่โพสต์ 18 ส.ค. 2566 โดย วราลักษณ์ อาจวิชัย
อ่าน 175 ครั้ง

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย" ระดับประถมศึกษ
สพป.สกลนคร เขต 1 ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ "บ้านนักวิทยาศาสต
วันที่โพสต์ 17 ส.ค. 2566 โดย วราลักษณ์ อาจวิชัย
อ่าน 190 ครั้ง

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย" ระดับปร
สพป.สกลนคร เขต 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
วันที่โพสต์ 17 ส.ค. 2566 โดย วราลักษณ์ อาจวิชัย
อ่าน 187 ครั้ง

การประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย" ระดับ
ประมวลภาพการนำเสนอผลงานของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ "บ้านนักวิทยา
วันที่โพสต์ 17 ส.ค. 2566 โดย วราลักษณ์ อาจวิชัย
อ่าน 315 ครั้ง

ตารางการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2566
ตารางการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วันที่โพสต์ 11 ก.ค. 2566 โดย วราลักษณ์ อาจวิชัย
อ่าน 254 ครั้ง

การประชุมขยายผลโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา
การประชุมขยายผลโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถม
วันที่โพสต์ 4 ส.ค. 2564 โดย วราลักษณ์ อาจวิชัย
อ่าน 672 ครั้ง

การนิเทศ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
วันจันทร์ ที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนบ้านนาตาลคำข่า ศูนย์อำนวยก
วันที่โพสต์ 4 ก.ค. 2564 โดย วราลักษณ์ อาจวิชัย
อ่าน 873 ครั้ง

สรุปผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563
ภาพรวมระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
วันที่โพสต์ 2 ก.ค. 2564 โดย วราลักษณ์ อาจวิชัย
อ่าน 2516 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 2 หน้า


 

ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร

+(042) 970 131 แฟกซ์ (042) 970 134
sakonarea1@hotmail.com


ติดต่อเราได้ที่ : 042-970131 | 042-970134
หน่วยงานภายใน
 • กลุ่มอำนวยการ
 • กลุ่มนโยบายและแผน
 • กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 • กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและสารสนเทศ
 • กลุ่มกฎหมายและคดี

 • กลุ่มบริหารงานบุคคล
 • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 • หน่วยตรวจสอบภายใน
 • กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • จำนวนผู้เข้าชม
  Free-counter-plus.com