สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
 • perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ
     
 
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล


โพสต์โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
(การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1
วันที่โพสต์ 28 ธ.ค. 2566 โดย อริษา หล้าหิบ
อ่าน 1569 ครั้ง

ผลการพิจารณาย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ
ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.2566
วันที่โพสต์ 8 ธ.ค. 2566 โดย อริษา หล้าหิบ
อ่าน 481 ครั้ง

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นฯ
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
วันที่โพสต์ 30 พ.ย. 2566 โดย อริษา หล้าหิบ
อ่าน 229 ครั้ง

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นฯ
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
วันที่โพสต์ 22 พ.ย. 2566 โดย อริษา หล้าหิบ
อ่าน 248 ครั้ง

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ปี พ.ศ.2566 รอบที่ 1 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการ
วันที่โพสต์ 7 พ.ย. 2566 โดย อริษา หล้าหิบ
อ่าน 423 ครั้ง

ประกาศผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่2 (รอบที่ 2)
วันที่โพสต์ 1 พ.ย. 2566 โดย อริษา หล้าหิบ
อ่าน 613 ครั้ง

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง และโอนข้าราชการฯ
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
วันที่โพสต์ 1 พ.ย. 2566 โดย อริษา หล้าหิบ
อ่าน 517 ครั้ง

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินและแนวคิดในการพัฒนางานฯ
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ
วันที่โพสต์ 27 ต.ค. 2566 โดย อริษา หล้าหิบ
อ่าน 326 ครั้ง

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูฯ
ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน
วันที่โพสต์ 11 ต.ค. 2566 โดย อริษา หล้าหิบ
อ่าน 533 ครั้ง

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือบุคคลเพื่อรับย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง และโอนฯ
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
วันที่โพสต์ 9 ต.ค. 2566 โดย อริษา หล้าหิบ
อ่าน 683 ครั้ง

ราชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง และโอนฯ
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
วันที่โพสต์ 9 ต.ค. 2566 โดย อริษา หล้าหิบ
อ่าน 431 ครั้ง

ประกาศผลการพิจารณาข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2 สังกัด สพป.สกลนคร เขต 1
วันที่โพสต์ 29 ก.ย. 2566 โดย อริษา หล้าหิบ
อ่าน 1433 ครั้ง

ประกาศผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ปี พ.ศ.2566 สังกัด สพป.สกลนคร เขต 1
วันที่โพสต์ 29 ก.ย. 2566 โดย อริษา หล้าหิบ
อ่าน 1037 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ
วันที่โพสต์ 28 ก.ย. 2566 โดย อริษา หล้าหิบ
อ่าน 1468 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 4 หน้า

บุคลากร
นางนิราตรี รักษาภักดี
ผู้อำนวยการกลุ่ม
นางณัฐหทัย ชุมปัญญา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางอโนมา พัฒนะราช
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายทัศน์ชัย อภัยโส
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายธนวัฒน์ เมืองซอง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวสุรางค์นางค์ โกศัลวัฒน์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวน้ำทิพย์ แสงสาร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายพนมศักดิ์ ดีลา
นักทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการ)
นางสาวอริษา หล้าหิบ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร

+(042) 970 131 แฟกซ์ (042) 970 134
sakonarea1@hotmail.com


ติดต่อเราได้ที่ : 042-970131 | 042-970134
หน่วยงานภายใน
 • กลุ่มอำนวยการ
 • กลุ่มนโยบายและแผน
 • กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 • กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและสารสนเทศ
 • กลุ่มกฎหมายและคดี

 • กลุ่มบริหารงานบุคคล
 • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 • หน่วยตรวจสอบภายใน
 • กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • จำนวนผู้เข้าชม
  Free-counter-plus.com