สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
  • perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ
 

นิเทศการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ของสถานศึกษาช่วง Covid19

สตเมือ : 16 มิ.ย. 2563 เวลา 10:18 น. IP: 1.0.225.118
รหเือ

การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของสถานศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 สังกัดศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา ห้วยยาง
พังขว้าง สพป.สกลนคร เขต 1 ในวันศุกร์ที่ 12 เดือน มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนพังขว้างวัฒนศิลป์