สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
 • perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ
     
 
 
แสดงรายการโพสต์
อุษณีย์ บุตรงาม
อุษณีย์ บุตรงาม
usa.namnueng@gmail.com
สกลนคร


ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

[10 ส.ค. 2566]
ประกาศ เผยแพร่แผนการ....(อ่าน 284/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

แบบฟอร์มเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรและเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับรักษาพยาบาล

[30 มิ.ย. 2566]
แบบฟอร์มเบิกสวัสดิกา....(อ่าน 668/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

ประชาสัมพันธ์รับสมัครการเสนอผลงานตามโครงการ "ความเป็นเลิศในการจัดการศึกษา

[26 เม.ย. 2566]
....(อ่าน 692/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

ประกาศรายชื่อผุ้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรมและนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี

[27 ต.ค. 2565]
ประกาศรายชื่อผุ้รับร....(อ่าน 11971/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

ประกาศรายชื่อนวัตกรรมที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณานวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี

[20 ก.ย. 2565]
ประกาศรายชื่อนวัตกรร....(อ่าน 1450/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ "๑๐,๐๐๐ คุรุชน คนคุณธรรม

[20 ก.ย. 2565]
ประกาศผลการพิจารณาคั....(อ่าน 10102/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

[13 ก.ย. 2565]
ประกาศผลการคัดเลือกส....(อ่าน 4415/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

ประกาศรายชื่อโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ ๓ ดาว เขตตรวจราชการที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๖๕

[12 ก.ย. 2565]
ประกาศรายชื่อโรงเรี....(อ่าน 2688/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมโครงการ Kiddy Code สนุกโค้ด สนุกคิด

[9 มิ.ย. 2565]
ประชาสัมพันธ์การสมัค....(อ่าน 1116/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

ประกาศรายชื่อการสอบแข่งขันทางวิชาการ นานาชาติ ประจำปี ๒๕๖๕

[2 พ.ค. 2565]
ประกาศรายชื่อผู้ที่ไ....(อ่าน 1898/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

ประชาสัมพันธ์ แจกสื่อมัลติมีเดียระดับปฐมวัย "ฟรี"

[9 มี.ค. 2565]
ประชาสัมพันธ์
<br>แจ....(อ่าน 1039/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

ประชาสัมพันธ์ ปฏิทินการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมการแข่งขันนักเรียน

[3 มี.ค. 2565]
ประชาสัมพันธ์ ปฏิทิน....(อ่าน 1255/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

โครงการจัดประกวดแข่งขันโครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง

[8 ก.พ. 2565]
โครงการจัดประกวดแข่ง....(อ่าน 1277/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

สรุปรายงานผลการนิเทศ ติดตามความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

[14 ธ.ค. 2564]
สรุปรายงานผลการนิเทศ....(อ่าน 1935/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

การดำเนินงานพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยตามนโยบาย

[2 ธ.ค. 2564]
การดำเนินงานพัฒนาการ....(อ่าน 3251/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์

[29 พ.ย. 2564]
ประชาสัมพันธ์โครงการ....(อ่าน 999/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครู

[24 พ.ย. 2564]
ประชาสัมพันธ์โครงการ....(อ่าน 1429/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

การจัดอบรมครู หลักสูตร ?พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม? รหัสหลักสูตร 63064 รุ่นที่ 4

[9 พ.ย. 2564]
การจัดอบรมครู หลักสู....(อ่าน 1116/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

สรุปผลการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพของสถานศึกษา

[7 ต.ค. 2564]
สรุปผลการนิเทศติดตาม....(อ่าน 1656/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-

แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับสถานศึกษา

[5 ต.ค. 2564]
แนวทางการจัดทำแผนพัฒ....(อ่าน 7732/0 ครั้ง)
คะแนน
-ไม่มีผลโหวต-
กำลังแสดงหน้า 1 จาก 3 หน้า
 

ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร

+(042) 970 131 แฟกซ์ (042) 970 134
sakonarea1@hotmail.com


ติดต่อเราได้ที่ : 042-970131 | 042-970134
หน่วยงานภายใน
 • กลุ่มอำนวยการ
 • กลุ่มนโยบายและแผน
 • กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 • กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและสารสนเทศ
 • กลุ่มกฎหมายและคดี

 • กลุ่มบริหารงานบุคคล
 • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 • หน่วยตรวจสอบภายใน
 • กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • จำนวนผู้เข้าชม
  Free-counter-plus.com