• perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ

นางฐิติมา ชัยบิล


เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด
0982102991
chauyabil2520@gmail.com
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
๑.จัดเก็บเอกสารงบเดือน ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินกรณีจ่ายตรง
๒.จัดทำหนังสือแจ้งสรรพากรกรณีจ่ายตรงแล้วไม่ได้รับใบเสร็จรับเงิน